Bratstvo, temelj in pot do miru

Izšla je poslanica papeža Frančiška za 47. svetovni dan miru, ki bo potekal 1. januarja 2014. Dokument z naslovom Bratstvo, temelj in pot do miru nas spodbuja h graditvi miru v družinah, v mednarodnih odnosih ter v finančnem in gospodarskem svetu.

V poslanici, papež Frančišek poudari, da je bratstvo treba odkriti, ljubiti, doživeti, oznanjati in o njem pričevati. »Bratstvo je namreč temeljna razsežnost človeka, ki je bitje odnosov. Živo zavedanje te odnosnosti nas vodi, da vidimo in obravnavamo vsako osebo kot pravo sestro in pravega brata,« piše papež.

 

Izvor vsakega bratstva je družina, kjer se učimo te drže s pomočjo odgovornih vlog vseh družinskih članov, predvsem pa matere in očeta. Da bi bolje razumeli to poklicanost človeka k bratstvu, je pomembno, da poznamo Božji načrt, ki je predstavljen v svetih spisih, v nadaljevanju piše papež in spregovori o Abelu in Kajnu, ki sta v osnovi brata. Njuna pripoved nas uči, da je človeštvo poklicano k bratstvu, opozarja pa tudi na tragično možnost izdaje tega bratstva. O tem pričuje vsakodnevni egoizem, ki je osnova mnogih vojn in krivic. Mnogi ljudje umirajo izpod roke brata in sestre, ki se ne znajo prepoznati kot taki, da so namreč ustvarjeni za vzajemnost, občestvo in dar. Bratstvo po Frančiškovih besedah izhaja iz Boga, ki je Oče vseh ljudi. Gre za osebno in konkretno ljubezen, ki s tem, da je sprejeta, postane dejavnik, ki spreminjanja življenje in odnose z drugimi ter uči solidarnosti. Človeško bratstvo je obnovljeno z Jezusom Kristusom in v njem. Križ je dokončni prostor utemeljitve bratstva.

Papež dodaja: »Z zaskrbljenostjo spremljamo naraščanje raznih vrst stiske, izključevanja, osamljenosti in različnih oblik patološke odvisnosti. Takšna revščina se lahko preseže samo preko ponovnega odkritja in ovrednotenja bratskih odnosov znotraj družin in skupnosti, preko delitve veselja in žalosti, težav in uspehov, ki spremljajo življenje oseb.”

»Vsaka naša dejavnost,« še zapiše papež Frančišek, »mora biti zaznamovana z držo služenja osebam, predvsem tistim najbolj oddaljenim in neznanim. Služenje je duša tistega bratstva, ki gradi mir.«

povzeto s spletne strani Radia Vatikan