Drugi vikend birmancev z Vrhnike

Sveta birma je zakrament potrditve v veri. Ob podelitvi tega zakramenta birmanec prejme Božjo milost in darove Svetega Duha: dar modrosti, dar umnosti, dar svéta, dar moči, dar vednosti, dar pobožnosti in dar strahu Božjega. Da pa bi birmanec lahko sprejel vse te darove, ki mu jih bo podaril Sveti Duh se mora na to pripraviti. Zato smo se animatorji skupaj z Vrhniškim kaplanom odločili, da se udeležimo priprav na birmo v obliki birmanskega vikenda, od 29. novembra do 1. decemra, pri hčerah Marije Pomočnice na Bledu z naslovom Vse je mogoče tistemu, ki veruje.