DRUŽINA

Ljubi Bog! Zopet je moja družina na preizkušnji. Prosim, daj, da jo bomo dobro prestali. Pomagaj nam, napolnin nas z notranjim mirom,  ljubeznijo in srečo, ki je popolna vedno le pri tebi, kjer se naša duša nahrani in spočije.

Aleluja