DRUŽINA

Ljubi Bog! Iz srca se Ti zahvaljujem za uslišane prošnje. Prosim te za dar spreobrnenja moje družine, dar ljubezni, modrosti in spoštovanja. Prosim, pomagaj fantu moje hčere, da bo našel pravo pot v življenju, ki ga bo pripeljala do željenega cilja. Pomagaj tudi mojem možu, da bi našel pravo zaposlitev. V življenju si najbolj želim, da bi se kot družina spoštovali in cenili. Odvrni od nas stare zamere, jezo, sovraštvo na napuh. Združi nas, da se bomo nekoč vsi veselili s teboj. Božja pomoč ostani vedno pri nas.