RAZUMEVANJE

Prosim vas za molitev za moje ozdravljenje, posebno še za boljše medsebojno razumevanje.
Najlepše se zahvaljujem !