DRUŽINA

Da bi kot starša mogla biti trdna opora in da bi najin otrok našel moč za premagovanje težav.