Inšpektorialno srečanje vseh sester

 

Na poti spreobrnjenja skupaj z Marijo

Zadnji avgustovski dan smo se vse sestre slovensko-hrvaške inšpektorije zbrale na Bledu, da bi krepile vezi z Gospodom in med seboj v luči predloga novega inšpektorialnega načrta.

 

Še posebej smo bile vesele navzočnosti naše misijonarke v Braziliji, s. Metke Kastelic, med nami, prav tako pa tudi s. Andreje Žiher, ki smo ji kot inšpektorija voščile ob nedavno izrečenih prvih zaobljubah.

 

Dan smo v kratki molitvi izročile Sv. Duhu in njegovemu delovanju, nato pa prisluhnile uvodni besedi inšpektorice s. Mojce Šimenc. Osredotočila se je na našo identiteto hčera Marije Pomočnice, ki je v Cerkvi prepoznavna po preventivnem sistemu – duhovnosti in metodi pastoralnega dela. Kot posvečene žene smo poklicane v sebi in navzven širiti mir, ki izhaja le iz srečanja z Bogom in iz življenja v svoji identiteti.

 

O tem smo podrobneje razmišljale v osebnem delu ob predlogu novega načrta za našo inšpektorijo, kjer je posebej izpostavljena marijanska poteza naše identitete. Po kosilu pa smo osebna razmišljanja podelile v manjših skupinah in skupnem plenumu; tam je bila vloga Marije Pomočnice kot naše matere in vzgojiteljice še posebej poudarjena.

 

S. Mojca nas je nazadnje spodbudila, naj bomo salezijanke ljudje z zavihanimi rokami, tj. naj živimo tako, kot da smo naseljene z Bogom in živimo v polnosti sedanji trenutek. Ljubezen je namreč konkretna sedaj, v tem trenutku.

 

Konkretnosti te Ljubezni smo bile nato deležne pri sv. maši, ki jo je daroval salezijanec Vinko Cingerle, nenazadnje pa smo jo okusile tudi po dobrotah, s katerimi smo se na večer okrepčale pred odhodom domov.

sBP