Izlet mlajših bratov in sester – Turnišče in Veržej

Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu! (Mr 16,15).

Tako je zapisal evangelist Marko Gospodove besede, ki smo jih mladi redovniki iz vse Slovenije poslušali pri bogoslužju v soboto, 25. aprila