Moj študijski cilj in izpitno obdobje

Joj to izpitno obdobje

kako ga doživljam, kaj si najbolj želim …

O študiju, poslanstvu in prihodnosti.

O vsem tem študentke doma A.D.