Moje leto vere

Vstopili smo v leto vere, kar nam je še dodatna spodbuda, da poglobimo svojo osebno vero v Boga in jo živimo v vsakdanu. Tako tudi me, študentke ŠDAD, razmišljamo o veri in v naslednjem prispevku odgovarjamo na vprašanje: KAJ MI POMENI VERA? Kaj pa vera pomeni TEBI?