Napoved Vezila za leto 2012

 

»Prvo leto triletja v pripravi na dvestoletnico don Boskovega rojstva je posvečeno zgodovinskemu spoznavanju. Moramo ga proučevati in ga v njegovi življenjski zgodbi spoznavati kot vzgojitelja in pastirja, ustanovitelja, voditelja in zakonodajalca. Gre za proučevanje, ki nas bo vodilo k ljubezni in posnemanju.« Tako začne vrhovni predstojnik SDB, g. Pacual Chavez V. svoje pismo, s katerim napoveduje vsebino vezila za leto 2012.