Nova knjiga

Knjiga s podnaslovom Pripoved o življenju svete Marije Dominike Mazzarello prinaša sodoben življenjepis salezijanske svetnice, soustanoviteljice hčera Marije Pomočnice. V istem času kot sveti Janez Bosko je na Božje povabilo začela vzgojno in evangelizacijsko delo med dekleti. Je manj poznana kot don Bosko, a ima veliko povedati današnji mladini, zlasti dekletom in posvečenim ženam v salezijanski družini.