Obraz meseca: Ana Močenik

OBRAZ MESECA: Ana Močenik

Študentka Ana Močenik prihaja iz družine s sedmimi otroki, kar jo je v življenju močno pozitivno zaznamovalo. Poleg družine pa sva z vsestransko animatorko in prostovoljko (tudi v ŠDAD) na samo pepelnično sredo spregovorili še o postu in o pomenu le-tega zanjo ter za študentski svet nasploh.

O tem, da v postnem času ne gre le za hujšanje in osebne koristi, ampak še za kaj več, pa naj vam pove kar Ana sama.