Obraz meseca: Maja

Maja je simpatično dekle, ki ji red veliko pomeni – tako zunanji, kar se vidi že v njeni sobi, kakor tudi notranji, k čemur jo spodbujajo določene vrednote, ki jih odločno zagovarja. Med slednjimi sva tokrat posebno pozornost namenili družini, saj smo v tednu družine ter pomembnih dogodkov na slovenski ravni. Pri tem Maja rada podeli svoje misli s somišljeniki, pa tudi nasprotnikov se ne ustraši. Je enostavno to, kar je.