Od enega do drugega tabernaklja

To geslo si je tekom redne kanonične vizitacije vzela za svojega s. Carla Castellino, ko je obiskovala skupnosti naše slovensko – hrvaške inšpektorije. Na Binkoštni praznik je ob sebi zbrala vse sestre inšpektorije z željo, da nam v povzetku podeli kar je doživela, spoznala in kar bi nam rada priporočila.