Od istovetnosti do zvestobe

Še preden je leto obrnilo zadnji dan na koledarju, je s. Damjana v inšpektorialno hišo povabila štiri juniorke, da smo od 26. do 29. decembra preživele v študijskem vzdušju in ob sobivanju odstirale poti, ki vodijo k spoznavanju identitete sestre HMP in utrjujejo zvestobo Gospodu.