ODPRTOST SVETEMU DUHU

Prosim za molitev za moja dva sinova – da bi uspešno končala šolo, saj se bosta le tako lahko udeležila srečanja mladih v Madridu. Molite, da bi nad njima bedel Sveti Duh, da bi bila razumna in odprta. Bog vam povrni.