ZDRAVJE

Prosim, molimo zame, da bi kemoterapila delovala in da bi tumor izginil, prosim Jezus za blagoslov pri zadevi, ki jo imamo na sodišču.