Oratorij v Novem mestu

Pod okriljem novomeških župnij in skupnosti sester Hčere Marije Pomočnice se je v času od 30. 6. 2014 do 6. 7. 2014 na dvorišču Zavoda Friderika Ireneja Barage odvijal že šesti mestni oratorij z naslovom “Na tvojo besedo”, ki se ga je udeležilo 194 otrok in 64 njihovih animatorjev.