Piknik ZMP v Lipovcih

Združenje Marije Pomočnice bo imelo zaključni piknik 18. 6. 2011. Začel se bo s sveto mašo v kapeli v Lipovcih ob 11.00, nadaljeval pa pri družini Jeneš.
V mesecu juniju se bodo potem še srečali 22. 6. po večerni sv. maši v Murski Soboti, 24. 6. pa bodo imeli molitev pred sveto mašo. Prav tako bodo molili eno uro pred sveto mašo tudi v poletnih mesecih (24. julij in 24.avgust).

Več informacij:

s. Bernarda Gerič, Juša Kramarja 2, 9000 Murska Sobota, tel. 02/522 17 91 ali 051/215 740