Podobe življenja

Ko se močno tkejo prijateljske vezi in smo že pravi mojstri v učilnicah, v animaciji na oratoriju in pri katehezah, ko sedimo na peščeni obali in opazujemo kako sonce prehaja na drugo stran Atlantika se počasi začenjamo zavedati, da se bomo kmalu poslovili. Tako vztrajno shranjujemo v naša srca podobe, dogodke, srečanja, spoznanja…