POSLANSTVO IN VIZIJA ŠTUDENTSKEGA DOMA ALOJZIJE DOMAJNKO

Osnovno poslanstvo katoliškega študentskega doma je, omogočiti okolje, ki bi nudilo pogoje za dober odriv v življenje, ki bo nastopilo po študijskih letih. Študensko obdobje je čas, ko mlad človek zleze iz bolj ali manj burne «možganske nevihte» let adolescence. V kolikor si je v srednješolski skupini oblikoval odgovor na vprašanje »Kdo sem«, kot študent ugotavlja, kako naj uresniči najpomembnejši odnos, se pravi globoko osebne vez z ljudmi in z Bogom. Ustrezno človeško okolje, ki verjame v te vrednote, omogoča potrebno podporo na poti osebnega iskanja.