Praznik Vseh svetih

1. novembra obhajamo praznik Vseh svetih. To je eden največjih praznikov v katoliški Cerkvi, ki nam govori predvsem o tem, da v življenju nismo nikoli sami. V težavah lahko pokličemo na pomoč nebeško Mater Marijo, Kraljico nebes in celo nebeško vojsko svetnikov in svetnic, ki se bodo borili za nas ….

V prvi Kroniški knjigi (2,13-20) beremo, kako je prišel Adonija k Batšébi, materi kralj Salamona in jo prosil, naj posreduje zanj pri svojem sinu, da bi se smel poročiti z Abišago iz Šunema. Batšéba mu je obljubila posredovanje.

Ko je  kralj Salomon sedel na prestol, je dal postaviti še prestol za kraljevo mater. Batšéba je sedla na njegovo desnico in rekla kralju: »Eno samo majhno prošnjo imam do tebe, nikar me ne zavrni!« Kralj pa ji je odgovoril: »Povej prošnjo, mati, saj te ne bom zavrnil.«

To je predpodoba Marije, Kraljice nebes, ki posreduje za nas pri svojem sinu Jezusu vsakokrat, ko se obrnemo Nanjo. In vemo, da jo Sin ne bo nikoli zavrnil.

V drugi Kroniški knjigi (6,8-23) pa beremo, da se je aramski kralj bojeval z Izraelom. Božji mož Elizej je opozoril Izraelovega kralja, kje se skriva aramska vojska. In ko je to izvedel aramski kralj je poslal konje, bojne vozove in močno vojsko, ki je obkolila mesto, da bi ujela Elizeja in ga ubila. Elizejev služabnik je rekel: »Joj, gospod, kaj naj storimo?« Elizej pa mu je odgovoril: »Ne boj se! Kajti teh, ki so z nami, je več kakor tistih, ki so z njimi. Nato je Elizej molil in rekel: »Gospod, odpri mu vendar oči, da bo videl!« In Gospod je odprl dečku oči in je videl; in glej: gora je bila polna konj in ognjenih voz okrog Elizeja.«

»Ne boj se! Kajti teh, ki so z nami, je več kakor tistih, ki so z njimi.« (2 Kr 6,16)

Tudi danes prežijo na nas mnoge situacije, skušnjave, koronavirus COVID-19 …, kot močna vojska so, da bi nas uničili. In vidimo, kako smo nemočni. A ne bojmo se! Imamo Marijo, ki prosi za nas pri Jezusu in imamo celo vojsko svetnikov in svetnic, ki so z nami in se borijo z nami in za nas.  

Zmoremo toliko ponižnosti, vere in občestva s svetimi?

Zmolimo pogosto litanije vseh svetnikov. Tako bomo okrepili občestvo z vsemi svetimi v nebesih, pa tudi med nami na zemlji. Moč je samo v tem. Gorje, če ostajamo sami in gledamo samo nase. Gotovo bomo uničeni. Samo v občestvu, tako s svetimi kot med nami, je naša moč in seveda zmaga, ki je nenehno slavljenje Boga.

»Ne boj se! Kajti teh, ki so z nami, je več kakor tistih, ki so z njimi.« (2 Kr 6,16)

Vsi Božji svetniki in svetnice, prosite za nas!