Še en oratorij v Radljah

Ideja za ta oratorij se je porodila ob navdušenju otrok, animatorjev in staršev ob koncu julijskega oratorija in ob načrtovanju srebrne obletnice prihoda sester v Radlje.
Tako smo se v oratoriju zbirali od 22. do 25. avgusta. Navzočih je bilo 30 otrok od 4. do 14. leta starosti in 8 animatorjev.