Skupaj naprej


Kongres ob jubileju 25. letnice delovanja VIDES se je končal v nedeljo, 4. novembra. Dopoldan je zaznamoval pogovor z vrhovnima predstojnikoma SDB in HMP ter sprejem programskega dokumenta delovanja VIDES za naslednja štiri leta. Vsebina programskega dokumenta je bila povzeta na podlagi delavnic udeležencev kongresa.