SOSEDJE

 

Dragi Jezus, tebi izročam vse težave, tudi glede spora s sosedi.