ZA POLITIKE

Prosim, blagoslovi vse politike, ki ne glede na stranko, ki ji pripadajo, izrabljajo svoj položaj.