SPREJETI

Prosim milosti, da bi v domači družini mirno sprejeli moje življenjske odločitve, ki jim niso po godu. Zlasti mama, da bi me mirno poslušala, skušala začutiti in sprejela trezno premišljeno odločitev, kljub njeni materinski zaskrbljenosti. Jezus vstopi v naše družinske odnose. Pomagaj mi mirno urediti situacijo. Prosim te moči, pravih besed, notranjega miru, vodi moj pogovor, bodi mi ob strani v tej situaciji. Amen.