Sv. Jožef deli vrtnice

Don Bosko se je zelo razveselil razglasitve svetega Jožefa za zavetnika vesoljne Cerkve. Papež Pij IX. je to storil 8. decembra 1870. Zato je želel, da bi praznik sv. Jožefa, 19. marca, slovesno obhajali tudi s fanti v vseh njegovih ustanovah. Kot apostol dobrega tiska je med naslove svojih Letture cattoliche (Katoliško čtivo) večkrat vključil publikacije o Jožefovem življenju, pobožnosti in milostih, ki jih pridobi za tiste, ki ga kličejo.

Za turinsko platno, ki ga je naslikal Tommaso Lorenzone, je don Bosko sam dal slikarju natančna navodila glede upodobitve. Sveti Jožef je upodobljen v sredini, stoji nad oblakom in na levi roki nosi otroka Jezusa, ki drži košaro, polno vrtnic. Odrešenik jih eno za drugo podaja očetu, ki jih kot milosti posipa na hišo v Valdoccu. In kaj pomenijo bele in rdeče vrtnice?, so spraševali ljudje. Don Francesco Giacomelli pravi, da bele predstavljajo milosti, ki so všeč nam, rdeče pa tiste, ki so všeč Bogu. In ko so vprašali don Boska, kaj pravi na to njegovo razlago je odgovoril le to: “Dobro. Toda vedi, da so rdeče vrtnice najboljše!”.

V gibanje intenzivnih ljubezenskih pogledov med tremi protagonisti je seveda vključena tudi Marija, okoli njih pa se že razodeva rajska radost z angeli kot okvirjem.

Na levi strani slike angel drži lilijo, ki simbolizira čistost. Druga dva angela pa na vrhu držita vabilo “Ite ad Joseph”, tj. “Pojdi k Jožefu”. Zgoraj v betonskem okviru slike pa je svetopisemska beseda: “constituit eum dominum domus suae” »Postavil ga je za gospodarja svoje hiše.«.

Morda je to ena od don Boskovih skrivnosti. Da bi šli k Jezusu, da bi odločitve iz evangelija naredili za svoje, nas don Bosko poleg tega, da se vsekakor sklicuje na Marijo, spomni tudi na lik svetega Jožefa. Zato moramo, kot pravi napis, “iti k Jožefu”. Ne ustaviti se pri njem, ampak se podati k Jezusu. Navsezadnje, kdo drug kot oče nas lahko vodi k svojemu sinu. Oče, ki je tudi in predvsem sin in učenec. Mislim, da je don Bosko morda prav zato želel, da bi bil ‘gospodar njegove hiše’.

Za don Boska je bil to spomin na družino, iz katere je izhajal. Povabilo, naj bo vsako salezijansko delo družina in naj slog vzgoje temelji na družinskih odnosih.

Naj sv. Jožef prosi tudi za nas danes!