Svetopisemske urice in ura na Bledu

»Pustite otroke, naj prihajajo k meni, in ne branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo.«

Več kot desetletje v Marijinem domu na Bledu sestre s sodelavci izvajajo svetopisemske urice, namenjene otrokom od 3 do 6 let. Urice so oblikovane za otroška srca in prilagojene otrokovim sposobnostim. Njihov koncept je z ljubeznivostjo zasnovala s. Joži Merlak, ki poudarja, da prvotni namen uric ni podajanje katehez za najmlajše, ampak je srečanje med Bogom in otrokom.

Ob poglobitvi Božje besede, ki je prilagojena cerkvenemu letu, preko pesmi, slavilne molitve, iger in ustvarjalnih delavnic otrok spoznava Boga kot Ljubezen. V njem se tako prebuja pristno veselje in čudenje, s tem pa notranje okuša Božjo navzočnost.