Svetopisemske urice na Bledu

Jezus vstane od mrtvih in se prikaže Mariji Magdaleni

7. april 2015 od 17. do 18. ure.