MIR VAM BODI

»Mir vam bodi!« Ta Jezusov velikonočni pozdrav odmeva v srcih vseh njegovih učencev, ki se, prestrašeni, obupani, žalostni zadržujejo v dvorani zadnje večerje. Prav tam je kraj, kjer jim je Jezus zapustil sam sebe: »To je moje Telo… to je moja Kri«. Ne razumejo še. A so tam. Skupaj.
Najde jih Jezus. Podari jim svoj velikonočni mir. Ta mir, ki je posledica prejetega in sprejetega Božjega usmiljenja. Kako dobro vedo učenci, da niso bili Jezusu blizu v njegovem trpljenju in darovanju. A Jezus jim podarja svoje usmiljenje in po njem mir. Mir v srcu, ki se razliva na bližnje, na okolico in na ves svet.

Mir vam bodi! Naj ta Jezusov pozdrav in ta Njegov dar raste v naših srcih in se širi v naše domove, na delovno mesto, v našo bližnjo okolico in na ves svet.
s. Mateja, HMP