Duhovne vaje za birmance iz Tržiča in Strug

V petek, 27. marca, se je v Marijinem domu na Bledu zbralo štirideset birmancev iz dveh župnij: Struge in Tržič Bistrica. Kmalu jih je med seboj povezala skupna igra, molitev, pesem, pogovori.