USPEŠEN POSEG

Prosim, molite za mojo sestro in njenega moža za srečno pot danes in za uspešno opravljen poseg jutri. Da bi se vse dobro končalo.