“Živi z nogami na zemlji in s srcem v nebesih.”

“Milina in ljubeznivost sv. Frančiška Saleškega naj me vodita v vsaki stvari”, je bil eden od sklepov sv. Janeza Boska ob novi maši. Poslanstvo med fanti, ki mu ga je Božja Previdnost razprostirala pred očmi, je zahtevalo od njega, popolno vnemo za duše, nič drugega. In zgled pri tem mu je bil sv. Frančišek Saleški.

Danes, ko obhajamo praznik sv. Janeza Boska, naj bo njegov zgled tudi nam kažipot pri delu z mladimi in naj v nas obnovi zavzetost za “Daj mi duše, drugo vzemi!”, za SVETOST!

Lep praznik!