www.srecanje.juniork.slc

V soboto in nedeljo, 17. in 18. novembra 2012 smo se juniorke HMP znova zbrale v inšpektorialni hiši na Rakovniku na skupnem formativnem srečanju.