ZA MOŽA

Prosim vas za molitev, da bi mož čim prej našel Boga in se spreobrnil.