ZA STARO MAMO

Za staro mamo, da bi dobro skrbeli za njo.