ZA SLUŽBO

Prosim molite zame, da bom uslišana v prošnji za službo, da bom lahko pomagala možu pri preživljanju nase družine, da se rešimo dolgov.