ZA ZDRAVJE

Prosim vas molite za zdravje vnučke, za zdravje moje družine na duši in telesu. Da bi nam Sv. Duh dal duha modrosti, pravih odločitev.