Ko je na delu Sveti Duh

Konec preteklega tedna, 2. in 3. junija 2011 smo se postulantinja Barbara in mlajše sestre hčere Marije Pomočnice zbrale na Gornjem trgu za študijski dan. Strmele smo nad lepoto Svetega Duha, ki od vsega začetka vodi Družbo hčera Marije Pomočnice na slovenskem in ji po 75 letih še vedno daje živahnost.