Don Bosko dobi nova navodila od zgoraj

Ko je bil star šestnajst let, je videl, kako s emu približuje veličastna gospa, ki vodi nepregledno čredo. Ko se mu je približala, ga je poklicala po imenu in mu rekla:

“Glej, Janez, vso to čredo zaupam tvoji skrbi.”

“Kako naj obvladam, je ugovarjal Janez, toliko ovac in jagnjet?”

“Ne boj se, je odgovorila gospa, jaz bom s teboj.”

Ko je bil star dvajset let, je v sanjah spet videl osebo iz prvih sanj; oblečena je bila v belo, iz nje pa je žarela bleščeča svetloba. Vodila je nepregledno množico fantov. Obrnila se je k Janezu in mu rekla:

“Pridi, postavi se na čelo teh fantov in jih vodi.”

“Toda jaz nisem sposoben voditi toliko tisoč fantov.”

Vendar je oseba odločno ponovila zapoved. Janez je stopil na čelo množice mladih.

Istega leta – bil je še klerik – se je v sanjah videl kot duhovnik, v albi in s štolo, v krojaški delavnici. Ni šival samo novih oblek, temveč je tudi krpal ponošene.

To je zelo jasen namig, da ne bo vzgajal samo dobrih in svetih fantov, kakršen je bil Dominik Savio, temveč bo na pot dobrega vodil tudi take, ki so zašli.

Bil je star dvaindvajset let, ko so mu nove sanje nakazale tudi področje njegovega posebnega poslanstva v prihodnosti. Videl je dolino, ki se razprostirala pod pristavo Sussambrino, kjer je preživljal počitnice. Pristava se je spremenila v veliko mesto; po ulicah so tekale nepregledne množice fantov; zabavali so se, igrali in preklinjali. V ugodnem trenutku se je približal fantom, jih karal in jim grozil, toda ti so mu odgovorili s pestmi. Ponižan in pobit je hotel pobegniti, ko se mu je postavil nasproti gospod, ki mu je ukazal, naj se zaustavi in vrne k nepridipravom. Takrat se je pojavila plemenita gospa in gospod mu je rekel:

“To je moja mati, Povprašaj jo za svet.”

Gospa ga je dobrohotno pogledala in mu rekla:

“Če hočeš pridobiti te nepridiprave, se jim ne smeš zoperstaviti  z udarci, ampak s krotkostjo in prepričevanjem.”

V tem trenutku  je zagledal, tako kot že v prvih sanjah, kako so se fantje spremenili v jagnjeta, katerim bi naj bil pastir, kakor mu je ukazala gospa.

(vir: sv. Janez Bosko, Sanjska videnja, Salve: Ljubljana 2006, 55-56)