Salezijanska mladina na svetovnem dnevu mladih

Na svetovnem dnevu mladih v Braziliji sta s salezijansko mladino navzoča tudi vrhovni predstojnik salezijancev don Pascual Chávez Villanueva in vrhovna mati hčera Marije Pomočnice M. Yvonne Reungoat. Dopoldan, 23. julija sta dala poročilo za salezijanske medije. Krščansko življenje se lahko povzame v dveh klicih: »Pridi, spoznaj in hodi za Jezusom kot navdušen učenec ter pojdi in oznanjaj vero drugim, da bo postala luč in življenje vseh.« V teh besedah je don Pascual povzel intervju.