Svetovni kongres o Mariji Pomočnici

Od 3. do 6. avgusta je v Marijinem svetišču na Jasni Gori v Čenstohovi na Poljskem potekal 6. svetovni kongres o Mariji Pomočnici, ki ga je organiziralo Združenje Marije Pomočnice in z odgovornim na svetovni ravni g. Pierluigijem Cameronijem. Na kongresu so sodelovale vse skupine salezijanske družine z vseh celin sveta. Navzoča sta bila tudi vrhovni predstojnik salezijancev g. Pascual Chavez in vrhovna predstojnica HMP M. Yvonne Reungoat.

Člani Združenja Marije Pomočnice smo se z velikim veseljem devet mesecev pripravljali na kongres, da bi poživili ljubezen do Marije in Jezusa v Najsvetejšem zakramentu, da bi bili pripravljeni na ta milostni dogodek in bi tako doživeli globino kongresa in vseh obiskanih krajev.
3. avgusta 2011 smo člani ZMP iz Murske Sobote, Šentruperta in Ljubljane poromali iz Slovenije z dvema avtobusoma. Z nami so bili tudi salezijanci, hčere Marije Pomočnice in drugi člani salezijanske družine.
Pot je bila dolga, vendar kljub svoji dolžini je bila vesela in prepletena z molitvijo ter obiski nekaterih svetišč in poljskih znamenitosti.
Zadnji dan smo se udeležili kongresa. Vzdušje je bilo tako milostno za nas, tisto veselje, ploskanje, glasba, ples … udeležencev, vse nas je ganilo v srcu. Iz vseh je žarel salezijanski duh. Vrhovni predstojnik salezijanske družine g. Pasqual Chavez nas je v svojem nagovoru navduševal, da bi naše srce gorelo v ljubezni. Povabil nas je, da bi delali na teološko marijanskem izobraževanju in kot Marija poslušali Njenega Sina. Spodbudil nas je, da bi delali za zaščito življenja in družine ter si prizadevali za vzgojo in evangelizacijo mladih.
Obogateni z dnevi romanja želimo v domačem okolju živeti »Vsi tvoji, Marija!«

Iz teksta: Marija Ščap in Mihaela Žökš
Foto: Mihaela Žökš