Category: BOŽJA BESEDA

Povzdignjen na križ

 In kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, ki veruje, imel v njem večno življenje. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj

Jezus očisti tempelj

Obhajamo tretjo postno nedeljo. Če smo na prvo postno nedeljo brali, da so Jezusu Kristusu v puščavi stregli angeli, ker je Njegovo kraljestvo nebo, nebesa.»Jezus je odgovoril Pilatu: »Moje kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od

Njega poslušajte!

Na drugo postno nedeljo pa nam odlomek o spremenjenju na gori, omogoča, da pogledamo v Božje kraljestvo, in vidimo kakšno je, kaj se tam dogaja. V njem vidimo v polnosti razodeto Jezusovo identiteto poveličanega Božjega Služabnika in Kralja. V odlomku

V puščavi …

S pepelnično sredo smo vstopili v postni čas. To je čas, ki nas vabi, NE da bi se mi z lastnimi močmi in prizadevanji spreobrnili in verovali evangeliju, ampak da bi se pustili objeti Jezusovi ljubezni, ki je sprejela nase

»Hočem, bodi očiščen!«

Na 6. nedeljo med letom beremo v evangeliju, da je prišel k Jezusu gobavec. Kdo so bili gobavci? O tem nam govori prav tako prvo berilo na 6. nedeljo med letom, ki v 3Mz 13,1-2.44-46 pravi: »Gospod je spregovóril Mojzesu

In ozdravil je veliko bolnih

Čas se je dopolnil v Jezusu Kristusu. Današnji evangelij 5. nedelje med letom nadaljuje pripoved, kako se je to Božje kraljestvo približalo. Če smo prejšnjo nedeljo videli, da se je približalo z izganjanjem nečistega duha iz človeka, to je z

Nov nauk z oblastjo!

Prejšnjo nedeljo smo brali Jezusovo povabilo: »Čas se je dopólnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in vérujte evangeliju!« Takoj za tem pa Jezus pokliče prve učence in jim pokaže prvo in temeljno poslanstvo Cerkve, to je očiščevanje.

Nedelja Božje besede

Obhajamo nedeljo Božje besede oz. nedeljo Svetega pisma. Današnji odlomek označuje začetek Jezusovega javnega delovanja. Janez je bil izročen. To je bila njegova pot umika. Jezus pa je po krstu, kjer mu je bila razodeta identiteta Božjega sina in po

»Glej, Božje Jagnje!«

Apostol Janez, ki je zapisal evangelij po Janezu, ne omenja dogodkov iz Jezusovega otroštva, ampak Jezusa takoj predstavi kot Besedo, ki je sicer postala meso, ki se je učlovečila med nami, ni pa majhna, ampak velika, že odrasla in deluje