Category: BOŽJA BESEDA

Posveti jih v resnici

Benedikt XVI. Homilija pri krizmeni maši na veliki četrtek, 9. april 2009 Dragi bratje in sestre, Gospod je zvečer pred svojim trpljenjem v dvorani zadnje večerje molil za svoje učence, zbrane okoli sebe. Hkrati se je oziral naprej na občestvo

Marija, Hiša začetka

Lk 1,26-38 Oznanjenje »V šestem mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret, k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Angel je vstopil k njej

V Elizabetini hiši

Lk 11,39-47: Marija obišče Elizabeto Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gričevje, v mesto na Judovem.  Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganilo

Jezusovo trpljenje, smrt in vstajenje

Iz Markovega evangelija, 14., 15. in 16. poglavje Zarota proti Jezusu Bilo je dva dni pred pasho in praznikom nekvašenega kruha. Véliki duhovniki in pismouki so iskali način, kako bi ga z zvijačo prijeli in usmrtili. Govorili pa so: »Samo

Blagor vam … Gorje vam …

Povzetek celotnega Svetega pisma je Nova zaveza. Povzetek Nove zaveze so evangeliji. Povzetek evangelijev je Matejev evangelij, ker v njem Jezus nastopa kot učitelj in daje nauke. Povzetek Matejevega evangelija pa so blagri: Mt 5,1-12. Nekoliko krajšo verzijo blagrov pa

Imenoval se bo …

Advent naznanja: Gospod bo prišel, kraljestvo še ni dopolnjeno, še vedno potrebuje našo potrpežljivost, našo molitev, naše delo, pričevanje našega upanja. Pa vendar se je njegovo kraljestvo že začelo, kajti Gospod, ki prihaja, je že prišel in živi med nami,

Pričevanje: Moč Svetega Duha

Apostol Pavel pravi v prvem pismu Korinčanom (12,3), da »nihče ne more reči ‘Jezus je Gospod’ razen v Svetem Duhu«. »Bog je poslal v naša srca Duha svojega Sina, ki vpije: ‘Aba, Oče!’« (Gal 4,6). To spoznanje po veri je

Jaz sem trta, vi mladike.

Jezus izreče te besede, ko je v dvorani zadnje večerje. Zato veljajo kot Jezusova oporoka vsem nam. Pretresljive so njegove besede »brez mene ne morete ničesar storiti.« Kaj je Jezus s tem mislil? Da se ne moremo učiti, delati, narediti

Jaz sem dobri Pastir.

Nedeljski evangeljski odlomki nam v velikonočnem času govorijo o dogodkih o Jezusovem vstajenju: kako se je Jezus prikazal učencema na poti v Emavs, ženam v vrtu, Petru in Janezu, vsem učencem hkrati … In da bi potrdil dejanje vstajenja je

“Mir vam bodi!”

Preteklo nedeljo smo obhajali drugo velikonočno nedeljo ali Belo nedeljo ali nedeljo Božjega usmiljenja ali praznik usmiljenja. Sveta s. M. Favstina Kowalska je nekega dne zaslišala Jezusove besede: »Moja hči, vsemu svetu oznanjaj moje nepojmljivo usmiljenje. Želim, da bi bil