NAŠE POSLANSTVO

Marijin dom je dom, ki sprejema. V poslanstvo in delovanje je vključena celotna skupnost sester Hčera Marije Pomočnice. Vsaka sestra na svoj način prispeva k vzgojno-pastoralnemu poslanstvu Marijinega doma.

Poleg sester sestavljajo animatorsko jedro Marijinega doma ali tako imenovano vzgojno skupnost še mladi, laični vzgojitelji in vzgojiteljice, starši in drugi sodelavci.

Naš glavni namen in cilj je voditi mlade k srečanju z Jezusom. Od Jezusa se učimo odnosov. V njem žarijo odnosi, ki so globoki, vzajemni, bližnji in ki zajemajo pri viru našega sinovstva/hčerinstva.

Človek, ki je ustvarjen po Božji podobi, odrašča in zori prav s pomočjo odnosov. Ti mu pomagajo, da svoja spoznanja, čustva, motivacije in socialne sposobnosti poenoti ob pomembnih vrednotah.

Z različnimi in primernimi izkušnjami mladim pomagamo, da se naučijo razumeti svoje vsakdanje življenje in ga postopno gledati prav preko evangeljskega odnosa, ki se ga učijo pri Jezusu. Ko dan za dnem iščejo globlji smisel, najdejo tudi kriterije, razlage lastnega življenja, ki tako postane vsakdanjost kraj odrešenja, možnost rasti v ljubezni in darovanju, v duhovnosti, molitvi, obhajanju Božje besede, zakramentov in v poslanstvu, vse to pa v šoli Marije, ki je naša vzgojiteljica in spremljevalka.
Dodaj na iGoogle Bookmark and Share na vrh  
ZAVOD DOMINIKA, Partizanska c. 6, 4260 Bled | Vse pravice pridržane © 2010 | Kolofon