Category: Salezijanska duhovnost

Zgled svetosti

Anica Žitek se je rodila 19. februarja 1921 v Krogu št. 114, župnija Murska Sobota, mami Rozaliji, roj. Škrilec in očetu Nikolaju. Bila je prvorojenka. Poleg nje sta z veseljem in jokom Žitkov dom napolnila  še Julka in Janko. Tri

“Tebi jih zaupam.”

Mesec avgust je zaznamovan s praznovanjem zaobljub sester hčera Marije Pomočnice. 5. avgusta 1872 so v navzočnosti don Boska prve sestre izpovedale zaobljube popolne predanosti Bogu in mladim. Med njimi je bila tudi Marija Dominika Mazzarello, ki je pripovedovala svojim

Don Bosko in Srce Jezusovo

Ko mislimo na sv. Janeza Boska, ga takoj povežemo s podobo Marije Pomočnice. Toda don Boska si ne moremo zamisliti brez njegove velike pobožnosti do Srca Jezusovega. Živ dokaz za to je bila gradnja bazilike Srca Jezusovega v Rimu. V

Dva stebra: Marija in Evharistija

Dne 3. maja je po večernih molitvah don Bosko povedal naslednjo priliko ali prispodobo, kakor jo je sam imenoval. “Pripovedovati vam hočem neke sanje”, je začel don Bosko. “Res je, da tisti, ki sanja, ne razmišlja, vendar vam jih jaz,

Naš Bog je usmiljen in milostljiv

Druga velikonočna nedelja ali Bela nedelja je tudi nedelja Božjega usmiljenja. Najhitreje ta praznik povežemo s sveto s. M. Favstino Kowalsko, ki je glasnica Božjega usmiljenja. Toda ta ista izkušnja Boga, ki je usmiljen in milostljiv, je zaznamovala vse svetnike.

Veliki teden don Boskovega oratorija

Preselitev sedanjega Oratorija sv. Frančiška Saleškega v Valdocco Ko so se dogajale prej omenjene reči, je prišla zadnja nedelja, na katero sem si še dovolil imeti oratorij na travniku. Bila je cvetna nedelja. Molčal sem o vsem, a vsi so

Tukaj moj dom

Drugo nedeljo oktobra tistega leta (1844) bi moral sporočiti svojim fantom, da smo Oratorij prenesli v Valdocco. Toda negotovost glede kraja, sredstev in ljudi me je zelo skrbela. Prejšnji večer sem šel ves zaskrbljen spat. To noč sem imel sanje,

Don Boskovo videnje nebes

V neki od zadnjih noči Marijinega meseca, 29. in 30. maja, ko sem ležal v postelji in nisem mogel spati, sem premišljeval o svojih fantih in si dejal: »Oh, če bi mogel sanjati o čem takem, kar bi bilo njim