Božično voščilo vrhovne matere hčera Marije Pomočnice, s. Yvonne Reungoat

24.12.2019 

“Oznanjam vam veliko veselje!” (Lk 2,10)

“To je angelovo sporočilo pastirjem: naše življenje razsvetljuje gotovost Odrešenikovega prihoda. Božič nam vsako leto ponovno prinaša zavedanje, da rešitev ni dogodek, ki se je nekoč, enkrat za vselej zgodil, pač pa se obnavlja in ostaja sodoben iz roda v rod, za vsakega človeka, ki pride na svet, naj se tega zaveda ali pa ne.

Bog je postal človek, da je v vsem živel naše življenje. To nam daje veselje, mir, gotovost, upanje; to nam omogoča, da optimistično gledamo na svoje življenje in na življenje sveta v katerega smo poslane.


Oznanilo upanja

Vemo, da je zgodovina sveta že odrešena, da je Jezus že v sebi “osredinil” vse solze, krike obupa mož in žena tega sveta v vsakem času zgodovine, in jih je preoblikoval v himne vstajenja.

Želim vas povabiti, da zrete znamenja Kraljestva, ki prihaja. Ni jih malo, čeprav niso glasna, čeprav jih ne najdemo na prvih straneh časopisov in spletnih strani. So in to številčnejša kot pa znamenja smrti. Lahko so mala znamenja, potopljena v vsakdanjik življenja. Ne govori papež Frančišek zastonj o “svetosti za sosednjimi vrati” in našteva zadržanja, ki bi se nam lahko zdela celo sama po sebi umevna.

Vendar pa so tudi jasnejša znamenja, včasih niti ne naravnost verska ali evangeljska.

Eno od znamenj je ekološka občutljivost, ki se vedno bolj širi; drugo znamenje je sposobnost sprejemanja in vključevanja, ki se kaže v skupnostih, v družinah, v posameznih osebah.

Znamenje je tudi nasmeh v odnosih, sposobnost prisluhniti, ki ponovno odkriva temeljne vrednote človeškega sobivanja.

V občestvu kot verni možje in žene

Znamenje Kraljestva je naraščajoča pozornost za odnose in sodelovanje med verstvi. Leto 2019 je pozitivno zaznamoval podpis dokumenta o Bratstvu med ljudmi za mir na svetu in skupno sobivanje.

V družbi, kjer je široko prisotno nezaupanje do pripadnikov islama, je ta dokument postal moč za dialog, je omogočil jasno odkriti, da si verstva lahko skupaj prizadevajo za spoštovanje človeške osebe, za služenje, za zavračanje nasilja in vojne, za medsebojno sprejemanje.

To je odgovor na vabilo sv. Janeza XXIII. naj se išče to kar združuje, kar nam pomaga odkrivati, da smo otroci istega Očeta, saj navade, kulture, praktične izbire pogojuje različen čas, kraj, življenjske razmere (prim. pozdrav sv. očeta Janeza XXIII. ob začetku II. vatikanskega koncila v Rimu, 11. oktobra 1962).

“Oznanjam vam veliko veselje”

Da, tudi v našem času se je možno veseliti ter peti “Slavo”, kajti Jezusov prihod je resničen, čeprav pogosto skrit, kot v Betlehemu. Ko so ga angeli oznanili pastirjem, so to storili z zelo preprostim znamenjem: “otrok, povit v plenice in položen v jasli”.

Za sprejem Njegovega prihoda je potrebno imeti ubožno in preprosto srce, kot je bilo srce pastirjev; srce, ki bo sposobno brati “znamenja” preko naravnih dogodkov, kot Modri; ponižno v češčenju in pokorno kot Jožefovo in Marijino.

Božič nas napolnjuje z veseljem in zato smo sposobni prepoznati Otroka v osebah, ki so okrog nas, v zrnih Kraljestva, raztresenih po svetu, v kulturah, ki jim pripadamo, tudi, ko jim še mora biti ali ponovno biti oznanjen evangelij; na poteh naših skupnosti in celotne Družbe, v veselju ob sprejemu in spremljanju novih poklicev in ob tem, da smo skrbne sestre za tisto, ki je že vse podarila

“Oznanjam vam veliko veselje”

Veselje ob tem, da vemo, da je zgodovina bila že odrešena, da je svet že “kraj”, kjer je Kristus navzoč, da je v tolikih naših bratih in sestrah domotožje dobrote, ki odpira pot milosti; da je v vsakem otroku, ki pride na svet, nekaj božičnega daru.

“Oznanjam vam veliko veselje”

Usmiljenje se je učlovečilo, greh je izbrisan, sovraštva zbledijo in sprava je običajen pogoj za odnose med narodi.

“Oznanjam vam veliko veselje”

Zgodovina naše Družbe je del dobrega, ki prečka tisočletja življenja človeštva. Veliko veselje, ki nam ga angeli oznanjajo, je tisto, ki ga že obhajamo: “Zahvalimo se Gospodu, ki nas obdarja s tolikimi milostmi!”.

Vabim vas, da pomislite na Mater Mazzarello: kot nam je v začetkih Gospod naklonil “velike milosti”, tako je vsa zgodovina teh 150 let prepletena z “Milostjo”.

Povabljeni smo, da nadaljujemo te litanije veselja. Vsak izmed nas je poklican, da to veselje oznanja tistim, ki jih sreča, ne le ob Božiču pač pa vsak dan.

Vsem voščim polnost veselja; naj ga ne zatemni nobena težava, nobeno razočaranje, nobena bolečina!

Družba hčera Marije Pomočnice naj bo po vsem svetu veliko oznanilo veselja!

Vašim družinam, laiškim sodelavcem/kam, fantom in dekletom voščim, da bi ga tudi oni izkusili in oznanjali, da bo Božič 2019 pomenil svetel del njihovega življenja.

Oznanilo veselja naj doseže tiste, ki Kristusa ne poznajo ali ne verujejo v Njegovo božanstvo in naj preoblikuje njihovo življenje.

Oznanilo božičnega veselja naj odzvanja melodijo hvaležnosti vrhovnemu predstojniku, g. Ángelu Fernández Artime, sobratom salezijancem in vsem duhovnikom, ki nam podarjajo svoje duhovniško služenje, škofom v škofijah…

Oznanilo veselja naj doseže vse vzgojne skupnosti po vsem svetu.

Srečen Božič in Sveto leto 2020!”

Rim, 24. decembra 2019     

 

Vrhovna predstojnica

Sestra Yvonne Reungoat, FMA

https://www.youtube.com/watch?v=OC6tKSttx8U&feature=emb_logo

Dodaj na iGoogle Bookmark and Share na vrh  
ZAVOD DOMINIKA, Partizanska c. 6, 4260 Bled | Vse pravice pridržane © 2010 | Kolofon